המדבר - אין סוף שממה: נעטה מרבד חולות נצח. רוחות חמסין, נישאות במשבן המשחין, מעל מרחבי הקְדמָה. זהב חולות, זהור, בכליל יופיו, כזיווה של השמש, בהוסף הוד וחמד, למרחב הישימון, בנצחיו. כליל היופי המדברי, נוצַץ שולַח זיקי הזוהר; מעל מרחבי השממה, נישא שביבו הדולק. אורו של המדבר, יהל לעבר האופק! בכליל יופיו אין קץ!..