שלום, לשלכת! שלום, ליורה! שלום, לציפורים! הנודדות, על מרחבי – שמיים ולשחר – עולה!