מסך האדישות מעל עיניכם השילו!
לא הכל בארצינו שאנן.
מאות אלפי ילדים, עד חרפת-רעב הגיעו.
משכונות שלמות נמנע לחם חוקן.

שומה לדאוג לעיירות הפיתוח!
על שכונות העוני אור של קיום בכבוד לזרות.
מזי פת-לחם למאבק להניע.
רוח-זעם בהמונים לִפְחוֹת.

להשית קץ לעושק.
לכל אחד ואחד שיוויון זכויות לייתן.
פירות העמל לעמלים יִשְתַיֵיכוּ.
למלחמת המעמדות, להיות הכן!