פלוני אלמוני

ולא נכתב שמו לפי שלא אבה לגאול (רש"י, רות, ד,א)

אומנות ופילוסופיה

אור יקרות וקיפאון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה