פלוני אלמוני

ולא נכתב שמו לפי שלא אבה לגאול (רש"י, רות, ד,א)

אור יקרות וקיפאון

מת לחיות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה