ומה תעשה, אבא, בזקנתך הבודדה,

הקהויה, המשוטטת ביערות אין קץ?

גם העולם זקן היום, אבא. הרוח כבר

נושקת לים והאדמה לרקיע ודם

השמש מצייר בו באלף צבעים –

ומה תעשה אתה, אבא, לבד-לבד בעולם הגדול הזה?

 

ולא תודיע את אמי, אבא.

לא תודיע את אמי כשהיא עומדת על

הבור

ועל רציף הלבנים האדומות

ועל השביל המוליך אל היער הדליל .

אל תאמר לה דבר, השמעת? תן

לה לחבק אותי ברגע שלפני שריקת

האוויר החתוך, לפני שאראה

המאכלת, שמא

אזדעזע

 

ועתה המקום; הנה בית

אלוהים וזה שער השמים, ואתה

מהר ועשה שמא אקום פתאום

ואמלט, שמא אפנה אליך את עיני

העוורות מדמעות המלאכים.

ואחר כך – אל תשכח בבקשה, זה חשוב –

אחר כך החזר אותי לאמא.

הנח אותי למרגלותיה, קטן וצרור

ואפור. הנח אותי וצא, ואת המסך

הגף אחריך

כדי שיוותר לה החושך.

...אצבעותיה ישחקו בי,

זהיר-זהיר,

קריר-קריר,

והיא תחייך ותאמר

"זה בני".

 

 

***

בוא, אבא. היום נאסף,

גלשו עדרים מההר ואינם.

צללי הרגבים העמיקו וכבר

עזבה חמה את ראשי האילנות;

הזהר שלא תמעד בחושך – בוא,

אבא, תן לי ידך

ונלך שנינו יחדיו.