גולו

אפשר להרגיש כבר

הגיטרה ישבה בחוץ וחיכתה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה