גולו

הגיטרה ישבה בחוץ וחיכתה

המחמאה הגדולה הזאת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה