מירב חביב

מפיקה משמעויות ממילים מכוחן מקסמן

תא הוידוי

תמיד זה את

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה