מירב חביב

מפיקה משמעויות ממילים מכוחן מקסמן

הסתכלתי קרוב מידי

בבשר החשוף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה