מירב חביב

מפיקה משמעויות ממילים מכוחן מקסמן

לגום לגום

תמיד זה את

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה