כואבת לעתים

"השבעתי אתכן בנות ירושלים אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני"

חצי (חלק ב)

חינם. נמכרנו, אני ובית אבי.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה