כואבת לעתים

"השבעתי אתכן בנות ירושלים אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני"

המחשבות (בעיקר) בזמן האחרון

הלם קרב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה