כַדָן סגול לוהט וּפורח;
בשלהבת לילך, מתיקד.
בהררי מואב,
זוהרו פורץ ומתלקח;
את הפסגות האמירות,
צובע באור יוצת.

בין רמה לרמה;
בין נקיק לנקיק,
אש תפרחתו לוהבת.
השמש,
שוטפת בזיו קרנה.

מעל הרי מואב, בוער השחר.
בדרישת שלום פורחת כִדְנָה.