על מדף ירוק אצלי בחדר מתבודד רבי נחמן לצד בדידותם של הפינק פלויד קרובים, כמעט נוגעים ורחוקים מאה שנים וקצת אוחזים שניהם בליבי באותיות צפופות ותווים דחוקים ובצעקתם וכולי נעה חסרת מנוח רצוא ושוֹב רצוֹא ושוֹב ושוּב רצוֹא בין ניגון בלי גיטרה לגיטרה בלי מילים נקרעת ורוגעת בצעקתי שלי ברָעָוַא דְרָעוִין של דמדומי שבת ברוך המבדיל