הרוח בערבי הנחל

אני מציית לחוק המשיכה, כשזה לא מתנגש לי עם הערכים עליהם גדלתי.

קרבת א-לקים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה