בין מנחה לערבית השמש הסמיקה כי קשרו לה את הקרניים. בין מנחה לערבית

בין מנחה לערבית הוא החליף למכנס ארוך כי העירו לו. בין מנחה לערבית

בין מנחה לערבית החבר´ה פטפטו בחוץ.על מה שחשבו במנחה בטרם התחילה ערבית, בין מנחה לערבית

בין מנחה לערבית הוא היה במירוץ נגד השעון להספיק מנחה יותר קרוב לערבית. בין מנחה לערבית

 

בין מנחה לערבית לאנשים הקטנים התחילו להיות צל גדול. בין מנחה לערבית

בין מנחה לערבית היה חדל דמדומים והתחפשנו. בין מנחה לערבית

בין מנחה לערבית הצדיק המתמיד נשאר בבית מדרש ולמד עוד משנה. בין מנחה לערבית

בין מנחה לערבית ר´ יוסי נכנס ויצא כהרף עין ולא היה אפשר לעמוד עליו. בין מנחה לערבית

 

בין מנחה לערבית הקשר שבק חיים באמצע תרגיל. היה צריך להחליף בין מנחה לערבית

בין מנחה לערבית בשטיבלעך צעקו מַיְריב מַיְריב ואחד צעק מנחֶה מנחֶה וגם זה היה בין מנחה                      לערבית

בין מנחה לערבית מר כהן שחט את הכבש, כמו תמיד. בין הערביים שבין מנחה לערבית

בין מנחה לערבית הוא אסר אותה על כל העולם כדת משה וישראל. בין מנחה לערבית

 

בין מנחה לערבית ננעלו שערי תשובה. בין מנחה לערבית

בין מנחה לערבית הוא אמר שהוא לא מקבל אחרי שעות קבלה. בין מנחה לערבית

בין מנחה לערבית ר"ת עדיין לא התקלח לשבת. בין מנחה לערבית

בין מנחה לערבית העני ביקש שיעבירו לו מלח. בין מנחה לערבית

 

בין מנחה לערבית גם הכהן אכל תרומה, כי הם לא באותו שיעור. מתי? בין מנחה לערבית

בין מנחה לערבית המזיקים לא הספיקו לקבל גוף. בין מנחה לערבית

בין מנחה לערבית הוא החליף לאקילה- המורעל. בין מנחה לערבית

בין מנחה לערבית נכנסה המלכה. במלוא הדרה, בין מנחה לערבית

 

בין מנחה לערבית הוא אמר לה שנסתדר גם בלי שניצלים בשבת, העיקר השבת. בין מנחה לערבית

בין מנחה לערבית האחים שלנו נשרפו בכבשנים. בין מנחה לערבית

בין מנחה לערבית הוא נזכר שיש בעיה עם העירוב. ויצא לתקן, בין מנחה לערבית

בין מנחה לערבית התורה העם והארץ נכתבו בסוף המכתב. בין מנחה לערבית

 

בין מנחה לערבית הבאר, האתון והארץ פתחו את פיהם. ביום שישי, בין מנחה לערבית