דבר,

דבר אל הסלע.

אל תכה,

אל תצעק.

 

שאב את מימיו,

כנוס את נוזליו

והזרימם אל פיך,

אל תוכך –

ספוג אותם

בליבך.

 

זרוק בהם

את אהבתך

ותן להם

ללמדך.

 

דבר,

דבר אל הסלע.

אל תכה,

חכה.

 

הקשב לו,

האזן לגלים המתנפצים,

לסערות ולתקוות.

שמע

את אשר בחובו,

קח

מחשבות ושאלות.

 

חבק את הסלע

חמם אותו

בלהבת נשמתך

והמתן

עד יתפרצו המים,

עד יחשלו

את הנאתך.