מראה,

מראתי שעל הקיר,

פיתוחי מסגרתך

מעשה ידי אומן,

אמרי לי

סוד ייסוריי.

 

איכה אגש

ואפנה לרוח אנשים;

חלפה ביעף

סופת ילדותי

והימים –

ימי נעורים.

 

מראה,

מראתי שעל הקיר,

דאי בין גלי ליבי,

פתרי לי

סוד ייסוריי.

 

ימי נעוריי

סוערים עודם

ורצוני רק לדעת

כאדם.

 

מראה,

מראתי שעל הקיר,

שלחי לי טלית סתרים

ואשחק גם אני

במחבואים.

 

וכשתבוא לחפשי

בשמלת כלולתה

אוחז בכנף לבנה

ואשק לציציות

 

בְּבִרְכַּת אהבה.