אושר וכאב נפגשים.

אושר וכאב זה לזה קדים.

אושר וכאב,

במלחמה על הלב.

 

אושר פוסע איתן,

מבחינתו כאב לא קיים.

כאב חוסם ומועך,

על אושר היריב דורך.

אושר באמונה תמימה,

מפלס דרכו לנשמה.

כאב ממהר אותו להקדים,

בדרכו מעורר הדים.

 

אושר וכאב נפגשים,

אושר וכאב זה לזה קדים.

אושר וכאב,

במלחמה על הלב.

 

אושר פוסע בלאט,

לקראת המטרה שקלט.

כאב תופס עמדה,

ומזהה לעצמו עבודה.

אושר מתחיל להתעייף,

מהמלחמה רוצה להתחפף.

כאב נכנע גם הוא לאיטו,

מפנה עורף לשארית תקוותו.

 

אושר וכאב נפגשים,

אושר וכאב זה לזה קדים.

אושר וכאב,

במלחמה על הלב.

 

אושר מציע פשרה,

כאב אינו דבר רע!

כאב משנה כיוון,

למקום מעט פחות טעון.

                           

אושר פונה בהיסוס,

לכאב שעוד קצת כעוס.

כאב מביט ולפתע מבין,

אושר יצור כזה מזמין!

 

אושר וכאב נפגשים,

אושר וכאב זה לזה קדים.

אושר וכאב,

במלחמה על הלב.

 

אושר השלים עם כאב,

כאב השלים עם אושר.

הלב אחריהם עוקב,

מלא בתמימות ויושר.

 

ומאז אושר וכאב,

    כאב ואושר,

יחדיו יושבים בלב,

ומפתחים כושר..

 

אושר וכאב מחייכים,

אושר וכאב זה לזה עוזרים.

אושר וכאב,

ושלום בלב.