אני בעצמי

חוזרת לעבר

מתגעגעת

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה