לצאת. ללכת. להתבודד. להתלַבֶד. להתאיין. להתאפס.

ליפו, לת"א, לצפת, ליהל, לחיפה, למצריים. רק לא ירושליים

חוסר מקוריות, חוסר יצירתיות, לכלוך, התנקות.

להתקלח לגזור צפרניים להתחדש פנימה החוצה. החוצה ופנימה

 

לשחרר. להשתחרר. לאחות למחות לשתות לבכות ולמחות.

לתפקד ולעשות נו כבר לעשות! לחיות לפגוש למצות

חוסר רצון חוסר מוטיבציה חוסר עצמיות חוסר סמפטיה

לצאת לצחצח שיניים לנקות את האף, שוב לשמוח.

 

לקנות, לפתוח חלון - למציאות סכין.

לסדר לאבד למצוא לגלות, להתראות.

חמיצות מציאות, תחילת ריקבון מתקדם וארוך

לרוות למצות לשׁבוע לשׂבוע לשלֵם

לשלום

ולהתראות