בּשפלות האהבה אכתוב מילים המוכתמות ברסיס דמעה נפולה
כי מה לה לאותה אחת היוצאת לחופשי, היש בה טעם?
ובאם טעמה מלוח, כי לא אדע
ומתיקות? מרירותה נמהלת במתיקותך אַת
ואת- רואה ומעלימה. זהו כשרונך.

מי זו נכתבת בשם האהבה
כי מה אומר לה לאחר מִשלח יד
אין בי מאום מלבד- אותך?
ואז- אין לה סתירה גדולה מכך?!

חפשי אותי בין אישונייך
כי אני מצאתיך
בעינייך שלךְ.