אורדוס .

אם אין אני לי, עצמי לי

אני ועצמי

גירסת המשורר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה