אורדוס .

אם אין אני לי, עצמי לי

גירסת המשורר

את

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה