נהרות שזרמו אליי

כבו

ופסקו מנדוד

איך נותרתי

בצמאוני

ובשוועתי

לטיפת נחמה