התמ-ים

רציני?

ולבני ישראל לא יחרץ כלב לשונו

נעלמת בלי מילים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה