רק לפני יומיים בדיוק הלכת איתי כמעט עד סוף הדרך ומאז בקושי מילה... והחלטנו עוד בצעד השלישי אי שם בתחילת הדרך שכל הדרכים פתוחות אבל המשכנו יחד הלאה מאותה נקודה ועברו כבר יומיים שלמים שבהם לא אמרת לי כלום מלבד שאתה הולך בדרך אחרת חדשה ולמרות שדיברנו על זה פעם, לפרוש פתאום, שניה אחרי כמעט סוף הדרך...(?!) ובכל מקרה בהצלחה בדרך החדשה...