אני

צמיג בוער

אני

חייל שוטר

אני

לילות כבר ער

אני

ורק אני

על עצמי שומר.

ועוד יותר.