קרובה אך רחוקה,

יודעת אך מדחיקה,

מרגישה אך מפחדת,

מנסה אך מסתירה,

תוהה-

האם ארגיש אותך שוב

מבעד השתיקה?

 

ויודעת את התשובה....