יקיר דסא

מתכופף להרים זיכרון שנפל

קח אותי

אל תברח

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה