יקיר דסא

מתכופף להרים זיכרון שנפל

אל תברח

קח אותי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה