בל ר

...

נותרתי מאחור

ייאוש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה