בל ר

...

חברה

והגשם פה...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה