בל ר

...

רסיסים

והגשם פה...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה