בס"ד

הכוכבים בוכים,

זורחים,-בעירבון מוגבל.

הירח,חצי כדור של אור,

-וגם הוא לוטה בערפל

רגבי האדמה הלחים,

לא מתירים מקום לספק,

צעדים שקטים,

אחרי גוף עטוף טלית,

אחרי גופה בתכריכים,

וחושך,

חושך גדול מסביב.

ודממה,

דממת המוות הרועמת.

בין דמעות,

בין קברים,

לילה,

ועודיני ערה.

לילה,

שחור משחור.

ופחד,

שאני מתחילה להתרגל.