"התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך עמי...

התעוררי התעוררי כי בא אורך קומי אורי"

 

התעוררי,

התנערי,

פשטי את העצבות

והחרטה,

הסירי את שכבות הטומאה.

 

קומי,

התרוממי,

שאפי בקרבך

את הקדושה,

את הטהרה.

 

"עורי עורי שיר דברי כבוד ה´ עליך נגלה"