ידידיה מנדלבאום

מחפש את המיוחד בכל דבר

פוקח עוורים

אשר ירד עליו ה' באש - גבורה 1

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה