העצבות מפלסת דרכה

אל ליבי,

שוברת את החומות שבניתי.

מנסה אני לאטום את הסדקים,

אך הפעם,

העצבות מהירה ממני.

 

 

 *  *  *  *  *  *  *

 

 

תחושת האכזבה

החלה חודרת בי,

מחלחלת טיפה טיפה.

ניסיתי לנחמני,

אך לא נענתי.