התמונות מתרוצצות בראשי

מתחלפות במהירות,

התפילות

הצעקות

הבכי

ההתרוממות

הקרבה.

ואני -

עומדת מן הצד

ומביטה.