לפתני ירוקת-עין.

היטתי ראשי לאחור,

ולא עמד לה כוחה

מול מראה צוואר חשוף.

בתנועה מדויקת

הוטבעו סימני חטותיה-

חטאותיי.

בלילה נטול ירח

כמעט והפכתי.

יללה

שאגה

התרסה

מבט מופנה מעלה

בוחֵן (פתע) כוכבים ולב

חנן בי גבורת התחדשות.

 

עד ללילה הבא.