אותו השטן הוא זה שישאל אותך

אז למה בכל זאת?

רק מילה אחת אתה רוצה לצרוח

"בגללך!"

אבל רק שקט של חטא בוקע

הוא מחייך,

עמוק אל נבכי אשמתך.