ואמר אליו: אברהם!

קח נא

אותי, איתך

אל בני, אל יחידי

אל ישראל

ואמר: קחני

והורידני אליו לעולה

 

ואת המאכלת קח ואת האש והעצים

ושה אין לעולה

ואותו, הפעם הזאת, אל תקח

הקם המדורה

הפעם יראה את אורה

יתחמם לאורה

יחזני - לאורה

 

ואם תחילה יפנה פניו

ואם לא יאבה לשמוע

הביאני לשם, הניחני

כי זה אתה לי

כהן לאל עליון

 

וגש אליו ותאיר פניו

ותקימהו על רגליו ותשחררו מאסוריו

ואת דמו תמריץ

ואז, החשוב מכל, הבט

ועמוד, אל תנוע

עשה כמוני

הדמה לי