ערב

פגישה

אני

את

הצטלבות

מבט

חיוך

קריצה

חיוך

מחליפים

הווה

מילים

צלילים

מלצר

קפה

לגימה

מרה

(סוכר)

סינון

רגשות

אסור

מותר

התלבטות

מקומית

מחשבה

עתידית

מזומן

רכב

בית

שלה

שלי

בוקר

ערב

ממתינה

ממתין

עונַה

אור

חשוך

(מתמיד)

הערב.