אמא אמרה שזה מסוכן

ולכן עשיתי זאת.

עכשיו יש הרבה

עבודה,

לנקות את הדם.

הכנסתי ידי בכח

אל סיבוב המאוורר.

הרעש היה

מיוחד.

כל כך מיוחד.

עכשיו,

לא אצטרך ללמוד

חשבון.

אין לי

אצבעות.