בעד החלון נשקפה,

ותייבב.

והמצלמות אותה קולטות-

היטב.

הפיגוע בנתניה-

כאב

לה הסב,

במות לה שם-

בן אוהב.

 

ופעילי שלום-עכשיו

בדיכאון.

נעדר שם

בגאון.

היה נהדר שם,

בקניון.

וירד הוא

לטמיון.

אסון.

 

יגישו הם תביעה-

ייצוגית,

יחד עם האם על המשטרה-

היהודית,

שלא מנעה

פגיעה קריטית.

טעות טיפשית.

קטלנית.

 

כי לו היו השוטרים מבצעים

את תפקידם,

היה נחסך גורל המחבל

הוא בן-אדם.

בן אוהב

ומושלם,

לאם בוכייה ומצטלמת היטב

לעיני העולם.

בוזבזו חייו לסתם.

 

"מדוע בושש רכבו לבוא?"

כי הוא התפוצץ בשבי שומרון.