@מחול הנשמות@

"סכנות. אני בז לסכנות"

a17294

הסרטן שלי

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה