לראשונה בחיי

הרגשתי צורך

לכסות

לא להסתיר

לגלות

רק לך