עט לכתוב

בן 24 בהשתדלות מתמדת

חברה טובה

הצבת מטרות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה