בדרך

מוצאי יום כיפור

דקה של חסד

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה