בגבורה יצאו לקרב; הניפו דגל. על פני חצי אירופה, הפיחו רוח תקווה. לעולם לא נשברו; בחירוף נפש, עמדו איתן; ידם לא מכה. גיבורי 1945, הביאו ניצחון לעולם. בעמידת פלדה, פרצו משוכה אחר משוכה; מול מעוזי ההשטן הנאצי, בליבם לא נַרוֹכוּ. צעדו אל הקרב, שרבים מהם, ממנו לא חזרו. אך גבורתם ומסירות נפשם, דרך לניצחון האירו. עמי אירופה, לעולם, זאת יזכרו!