נאוה ..

אוהבת את האמנות על סוגיה (כשהיא על גבול הטוב), ושונאת ציניות.

עומק הדין

עץ אהבתי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה