נאוה ..

אוהבת את האמנות על סוגיה (כשהיא על גבול הטוב), ושונאת ציניות.

נביעה

החיסרון הזה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה