נאוה ..

אוהבת את האמנות על סוגיה (כשהיא על גבול הטוב), ושונאת ציניות.

מחאת שפת הרחוב

לעולם לא אשכח פיקודיך כי בם חייתני

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה