נאוה ..

אוהבת את האמנות על סוגיה (כשהיא על גבול הטוב), ושונאת ציניות.

כפרה

מחאת שפת הרחוב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה