נאוה ..

אוהבת את האמנות על סוגיה (כשהיא על גבול הטוב), ושונאת ציניות.

סימפוניית הגשם

דודי שלח ידו ומעי המו עליו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה