נאוה ..

אוהבת את האמנות על סוגיה (כשהיא על גבול הטוב), ושונאת ציניות.

הד

נביעה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה