נאוה ..

אוהבת את האמנות על סוגיה (כשהיא על גבול הטוב), ושונאת ציניות.

עץ אהבתי

עומק הדין

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה