אילנה סומו

עלייתה ונפילתה של אילנה אבק כוכבים והעכבישים ממאדים

שיני בנים

בקצה שדות הכיסופים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה