פעם אמרו לי שאהבה ושאמת ושטוהר

ועכשיו אני שומע שלהקים בית, ושהרב אמר ושכולנו בני אדם