לאות הזדהות עם קופאיות באותן רשתות השיווק בישראל, שבהן נאלצות לעבוד בעמידה
 
 
הקופאיות - במהפכה קולכן יַעֳלֵנָה!
בזעם ובזעף,
תִצָאוּ אל הקרב.

 
עוז וַאומץ לבכן ירהיבה;
על הפחד,
רוח המאבק תגבר.

 
עושקֵי כבודכן,
ערלות לבם תצא להם ביוקר.
בעור שיניהם,
יצטרכו עוד לנוס.

 
הקופאיות - התמלאו עוצֶם!
תעוזת המאבק בכן תצות!