מעל – השממה, רוח רענן: נושבייה בסילוניה וחולפת. השמש, נוגַהַת במרומיו; בין פסגות – ההרים, במי – נחלים, שוצפת…