זאת הצעתי החדשה, להימנון של מדינת ישראל מעל ההרים והשדות, השמש החדשה זורחת. כחול ים בסלעים מכה. חולות מדבר, מול ירק מזרע הֵפיזו. ריח תפרחת עולה. פזמון: ארץ עצי זית, חיטה ויין; יושבייך - אחים לַעד. היכן שנשפך דם, נזרע יַגבי חקלאי. במקום רעם תותחים, רוח צפריר תִרַן. לכל תושב, שוויון זכויות ניתנה. במשפחת עמי המזרח - התיכון, נהיה עם. על אדמת ישראל, ביתינו המשותף נקימה. יחד, נבנה המחר. פזמון: ארץ עצי זית, חיטה ויין; יושבייך - אחים לַעד. היכן שנשפך דם, נזרע יַגבי חקלאי. במקום רעם תותחים, רוח צפריר תִרַן