היכן הגשם? היכן רוח רענן?

שמש, חום ושלג;

לובן של ענן.

 

איכה הדשא? איכה פרחי-השדה?

הפיתוח המואץ הרס כל;

פינת-חמד אינך מוצא.

 

רשעים מרושעים שולטים על כדור הארץ;

רק כסף והימורים במוחם.

לא איכפת להם מחסרי אוכל ובית;

אחרים היו מתאבדים במקומם.

 

הם מזהמים אוויר – גם סביבתית;

גם פוליטית.

המים עכורים מצואתם.

על המצוקים עוטה צל יד כורתת;

כל גרזן סכנה בזרועם.

 

החמה קורנת לה וקורנת;

אך לעניים מרודים זה לא עוזר.

השמש לא תצמיח בעבורם אוכל;

גם בתים ועבודה לא תייצר.

 

היכן הגשם? היכן גשמי-הצדק והברכה?

עוד קום-נקום בזעף;

נכה בכל נצלן ורַשָע!