לא בכיבושים אהבת המולדת!
לא בכיבושים עוצמתם של העמים.
על כל ארץ וארץ,
הִסתפק בגבוליה;
לא לחצות קוים.

לַחֳדול מהקרבות!
לשאוף אל השקט.
להביט קדימה, לעבר המחר.
ליצור וּלבנות.
להקים הריסות מחרב.
על עיי הקטל,
אין סוף גנים יפחר.

די לזמר על הרוח הפטריוטית!
לקח מסעי הצלב, זיכרו.
לא בכיבושים, הכוח;
ביצירה ועמל, נַצְחוּ!